TEKNISKE- OG MILJØRAPPORTER

Kondensasjonsrapport

Sweco har gjort en studie på elementene våre som går på "fuktberegning av tresystemet".

 

Bidrag:

- Stig Gjeving, professor ved NTNU i bygningsteknologi og bygningsfysikk.

- Jan Erik Samdal Straume, Sweco

 

Konklusjonen er:

".... fuktberegninger viser ingen risiko for kondens eller muggvekst mot dampsperre .... "

 

Kontakt oss hvis du ønsker å motta rapporten i sin helhet.

Evaluering i henhold til "Lovgivning og forhåndsgodkjente løsninger"

Sweco-rapporten er en studie av "Lovgivning og forhåndsgodkjente løsninger".

 

Konklusjonen er som følger:

"... MH Arctic's veggløsning yter minst like bra som en forhåndsgodkjent løsning, og det tidligere utarbeidede dokumentet vil fungere som dokumentasjon på at funksjonen krav oppfylles i samsvar med TEK 10 og TEK 17.”

Passivhaus Institut har sertifisert “Construction system MHArctic” innen kategorien “kaldt klima over hele verden”.

 

Dette betyr at det er kuldebrofri konstruksjonsmetode.

BEREGNINGER AV DRIVHUSGASSER

Østfold forskningsinstitutt har beregnet utslipp av klimagasser for bygget vårt sammenlignet med et referansebygg (et passivhus). I prosjektet ble det også sett på
metoder for å vurdere byggemetodens levetid.

 

Forskerne av prosjektet vurderte også bruken av forskjellige metoder for å vurdere levetiden til strukturer laget med vår konstruksjonsmetode.

 

Dette er deres konklusjon:
Et tradisjonelt passivhus bruker 68% mer energi sammenlignet med en MH Arctic-løsning. Oppvarmingsbehov for en konstruksjon laget med MH arktiske elementer krever 9,7 kWh / m2.
 

GENERISKE ELEMENTER

+47 97 77 03 38