MILJØTANKESETT

BÆREKRAFTIG

Våre produkter er laget med tanke på fremtiden. Vi mener at hovedstrukturen i bygningen ikke bør ha en utløpsdato. I tråd med denne filosofien har ikke elementene våre en utløpsdato.

 

Bygningselementene kan gjenbrukes i andre bygg, selv etter lang tid. Når de blir produsert, er produksjonsavfallet til elementene ikke mer enn bare fire ark på størrelse med et A4-ark. Elementveggene våre har noen av de beste isolasjonstallene i verden. Dette er grunnen til at hus laget med elementene våre, er energieffektive og ikke kaster bort unødvendig energi.

 

Alle elementene våre er laget i samsvar med passivhusstandarder. Vår måte å bygge på er et av bare seks systemer i verden som er sertifisert for "kaldt" klima. Sertifiseringsprosessen utføres av Passive House Institute (PHI) i Tyskland.

 

Hvis du er interessert i de miljømessige og klimatiske aspektene ved elementene våre, kan du finne en liste nedenfor som inneholder interessante fakta og informasjon om våre produkter.
 

ENERGISPARING

Et passivhus vil redusere strømregningen som går til oppvarming. En reduksjon er imidlertid ikke godt nok for oss. Derfor tar våre passive EON-hus energieffektivitet det enda lenger.

 

Vi har dokumentert energibruken som trengs for å varme opp en kvadratmeter av et hus bygget med vårt system og materialer. Energibruken er helt ned til 9,7 kWh / år / m2.
 

 

 

SPARER NATURRESSURSER

Ved å bruke vår patenterte løsning bruker vi 50% mindre trevirke og 20% ​​mindre isolasjon sammenlignet med tradisjonelle vegger med samme U-verdi / isolasjonsegenskaper.

GJENBRUK

Elementene våre kan gjenbrukes. For eksempel kan du bruke elementene til å bygge en barnehage, og etter 50 år har gått, kan barnehagen demonteres uten at elementene går til spille.  Elementene kan etter demontering brukes i et nytt byggeprosjekt, for eksempel for å bygge et sykehjem.

 

Det er ingen materialer i elementene som har en utløpsdato. Elementene er bare boltet sammen og kan enkelt demonteres uten å påføre skade. Det er ingenting som hindrer elementene i å bli brukt i et annet prosjekt etter at de har tjent sitt første tiltenkte formål.

 

Dette er det første trinnet for å oppnå en sirkulær økonomi der avfall ikke lenger eksisterer, og hvor produktene blir laget for å vare i generasjoner fremover.

Pant 

EON Element har ingen utløps dato, Ingen bedre før dato. 

EON Element er det eneste element i et hus som har evighets prinsippet bygget inn. 

Grunnen til dette er at dette produktet kan lett demonteres når huset skal rives. 

Element som returneres til EON blir kvalitets sjekket før det blir sendt ut til nye prosjekter.

Elementer som kan gjenbrukes honoreres med 500 kr / stk. 

Dette gir en gjennomsnittlig panteverdi for en enebolig på ca 50.000 kr.

FULL AVFALLSKONTROLL

Reduser avfall på byggeplassen. Per nå er det eneste ikke-resirkulerbare avfallet fra produksjonen av elementene våre er fire deler vindsperre som er på størrelse med et A4-ark. Biproduktet fra vår produksjon blir selvfølgelig håndtert i samsvar med høye standarder for avfallshåndtering.

Når du sender elementene våre til mottakerne, plasseres de på en pall og festes med stropper som kan returneres for gjenbruk. Siden elementene våre er solide og vær-robuste, er det ikke behov for at de blir pakket inn i plast eller andre former for beskyttelse mens de er i transport. Elementene kommer ferdig forseglet og tåler regn.

UTPRØVET OG TESTET

Vårt bygningssystem er bevist av forskningsinstituttet å være et av verdens mest miljøvennlige bygningssystemer tilgjengelig når det gjelder holdbare bygninger med kontrollerbart inneklima.

Både for selve byggingen og også gjennom hele levetiden. Forskningsinstituttet sammenlignet huset vårt med et passivhus og konkluderte med følgende:

  • 25% mindre utslipp av karbonavtrykk når du bygger huset

  • 12% mindre karbonavtrykk når du bruker huset

  • 45% lavere energibehov for oppvarming.

ØstfoldForskning sier: "..MH Arctic gir betydelige reduksjoner i energibehov .."

 

Utført av: ØstfoldForskning (Østfold forskningsinstitutt) Ostfold Research, et ledende norsk forskningsinstitutt med visjonen om å bidra til bærekraftig utvikling gjennom innovasjon.

 

Dokumentasjon: ISBN: 978-82-7520-819-2. Rapporten kan lastes ned her.

©2020 by MHArctic. Proudly created with Wix.com