ANSATTE

Kjetil.png
Halldor Gunnarson
Kristjan.png
Leif 3.png

KJETIL SIVERTSEN

Administrerende direktør

Kjetil er en suksessfull ekspert på industriell produksjon og design, med 26 års erfaring på området.

HALLDOR GUNNAR HALLDORSSON

Teknisk sjef

Halldor er en utmerket ingeniør med 28 års erfaring fra byggsektoren.

KRISTJAN SKULASON

Prosjektleder

Kristjan er en erfaren entreprenør og utmerket prosjektkoordinator med 30 års erfaring på området.

LEIF WESTGÅRD

Adm / Markedsføring

Leif har 25 års erfaring fra ledelsesnivå i Stormberg gruppen. I EON Element AS jobber han på ledernivå med administrasjon markedsføring.

KONTAKT OSS

Strandgata 10, 4790 Lillesand, Norge

+47 97 77 03 38

Takk for innsendingen din!