• ks6925

Elektro // Teknisk anlegg i vegger

Det er flere metoder som er praktisert i Europa når det gjelder elektro.

Elementene kan bores for å elektriker-rør mm. Dette er ikke å anbefale pga. det vanskeligjør ombruk av elementer. Vi anbefaler da heller å lekte ut for å så la elektriker rør ligge på innsiden av elementene.
18 visninger

Siste innlegg

Se alle

Gavler

Questions?

 

Our sales team are awaiting your inquiry.