• ks6925

Montering av vinduer og dører

Den enkleste måte å montere vinduer / dører er å benytte seg av dampfast kryssfiner som vist på tegningene.

Disse kryssfiner plater danner en ramme som vinduet monteres iht. standard metode.


Dersom det ikke benyttes kryssfinerplater, så kan man montere vinduer på vanlig metode så lenge en tar hensyn til dampsperren er festet riktig til vinduet.


Dersom det er tungt vindu så er det en fordel med å benytte seg av kryssfinerramme slik at vekten blir fordelt mer jevnt utover.


12 visninger

Siste innlegg

Se alle

Gavler

Questions?

 

Our sales team are awaiting your inquiry.