• ks6925

Overgang EON til yttertak // Takstoler

Dampsperre er klemt på mellom EON elementer og toppsvill.

Denne dampsperren skal da festes til dampsperren i taket.

Takstoler eller sperrer til flate tak er montert på topp sville.

Takstoler / sperrer skal flykte med vertikale stenderne i EON elementet.

Dersom dette ikke er mulig så skal det toppsvillen være spesielt dimensjonert for dette.
10 visninger

Siste innlegg

Se alle

Gavler

Questions?

 

Our sales team are awaiting your inquiry.