• ks6925

Overgang EON til yttertak // Takstoler

Dampsperre er klemt på mellom EON elementer og toppsvill.

Denne dampsperren skal da festes til dampsperren i taket.

Takstoler eller sperrer til flate tak er montert på topp sville.

Takstoler / sperrer skal flykte med vertikale stenderne i EON elementet.

Dersom dette ikke er mulig så skal det toppsvillen være spesielt dimensjonert for dette.
4 visninger

Siste innlegg

Se alle

Gavler

Questions?

 

Our sales team are awaiting your inquiry.