• ks6925

Pant på Bygnings elementer

Bygnings elementene fra EON Element har ingen utløpsdato. EON Element er det eneste elementet til et hus som har evighets prinsippet bygget inn. Grunnen til dette er at produktet ikke blir utsatt for UV stråler og er beskyttet inne i veggen.

Elementet kan lett demonteres når huset skal rives. Elementet kan bli returnert til EON-fabrikk for kvalitets sjekk.


Elementer som kan gjenbrukes honoreres med 500 kr / stk. i pant. Dette gir en gjennomsnittlig panteverdi på 50.000,- NOK pr. bolig.


Dette er praktisk sirkulær økonomi, kretsløpsøkonomi, er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum.
7 visninger

Siste innlegg

Se alle

Gavler

Questions?

 

Our sales team are awaiting your inquiry.