• ks6925

Sokkel / Bunnsvill

Sokkelen til et EON element hus kan være av standard type.

Sokkelen i dag er ofte dårlig isolert, vi vil anbefale å ekstra isolere sokkelen som vist på vedlagt tegning.


Bunnsvill

Bunnsvillen som skal monteres kan være av standard type. Det som er viktig er at den er hel horisontal og riktig størrelse. Dersom denne er ikke horisontal så vil det være problematisk å montere elementene riktig. Den bør være innenfor en toleranse på 1-2 mm.


Støttereim for å støtte under ytterste del av EON elementet. Dette er kun nødvendig dersom en har meget tung fasade / vinduer.


Her vises en metode der en har ekstra isolasjon på sokkelen.


17 visninger

Siste innlegg

Se alle

Gavler

Questions?

 

Our sales team are awaiting your inquiry.